Beogradski Novogodišnji festival plesa 24.12.2017

Beogradski Novogodišnji festival plesa

Organizator:            PLESNI SAVEZ BEOGRADA
Mesto:                     Beograd, Sportski centar Šumice, Ustanička 125/1
Datum:                    nedelja 24.12.2017.
Vreme:                    od 9.00 h
Rok prijave:             17.12.2017.

RASPIS
PRIJAVE